پیش گفتار نویسنده های کتاب

آغازگرها همواره با شک و تردید هایی برای آغاز کار خود مواجه هستند...

این مایه افتخار و مباهات است که کتاب "دوباره فکر کن" به فارسی ترجمه شده است. قوانین و افکاری که از تجربیات کاریمان در کشورهای دانمارک، ایالات متحده، اسپانیا، بریتانیا، کانادا، هنگ کنگ و استرالیا استخراج کرده ایم، باید به خوبی برای الهام بخشیدن به مردم ارائه گردد.
آغازگرها فارغ از این مسئله که کجا به دنیا آمده اند با شک و تردید هایی برای آغاز کار خود مواجه هستند. ما می توانیم با وجود همه تردیدهایی که داریم برای پیشروی رو به جلو به یکدیگر کمک کنیم.
امیدوار هستیم خیلی زود، خبرهایی در مورد آغازگران ایرانی بخوانیم که با خواندن فصلی از این کتاب جرقه ای در ذهنشان ایجاد شده است. آرزوی بهترین ها را برای خوانندگان ایرانی داریم.
جیسون فرید و دیوید هینمیر هنسون