پیش گفتار برگرداننده های کتاب

هدیه به تمام کسانی که روياهای بزرگی در سر دارند...

ما کتابهای زیادی در ارتباط با مدیریت، کارآفرینی و کسب و کار خوانده ایم ولی تا  قبل از خواندن کتاب "دوباره فکر کن" شانس این را نداشتیم، کتابی بخوانیم که با جملاتی صریح، مثالهایی واقعی و ادبیاتی جسورانه دست ما را بگیرد و مستقیم به اصل موضوع برساند.
بله، "دوباره فکر کن" اینچنین است. نویسندگان این کتاب تجربیات و اصول حاکم بر کسب و کار خود را دست و دلبازانه در اختیار خوانندگان خود گذاشته اند. زمانیکه شما در حال خواندن این کتاب هستید، این احساس را دارید که مقابل شومینه، روی صندلی راحتی لم داده اید و از دوستی موفق و با تجربه، درسهای زندگی میگیرید.
هر کسی فارغ از اینکه کسب و کار خودش را دارد یا در رویای آن است، مدیر است یا کارمند، در کشوری پیشرفته زندگی می کند یا ساکن کشوری فقیر است، موفق است یا ناموفق همواره با تردیدها و ابهاماتی برای ادامه کار مواجه است. تردیدهایی که بعضا سالها همراه آنها است و پاسخ روشنی برای آنها پیدا نمی کند. این کتاب یک پاسخ مشخص برای برخی از این تردیدها است.
اما همانگونه که برای تردیدهایمان پایانی نیست، رسالت این کتاب هم پایانی ندارد. ما علاقه مند هستیم این نوع از اشتراک گذاری تجربیات را محدود به نویسندگان این کتاب نکنیم، چون اطمینان داریم تجربیات اینچنینی زیای نزد صاحبان کسب و کار در ایران است که می تواند الهام بخش دیگران باشد. راه خروج از اقتصاد وابسته به نفت در کشور ما این است که آغازگرانی با انگيزه، جسور و متفاوت دست به کار شوند.
به همین دلیل تصمیم گرفتیم ارتباط با خوانندگان ایرانی این کتاب را از طریق وبسایت WWW.REWORKBOOK.IR  برقرار نماییم تا علاوه بر دریافت و به اشتراک گذاری تجربیات صاحبان کسب و کار، از خوانندگان ایرانی این کتاب در مورد اثراتی که "دوباره فکر کردن" بر کار آنها داشته است بشنویم.