درباره مترجمان کتاب

محمد اعظمی نژادمحمد اعظمی نژاد

فعالیت های جاری:
آموزش، مشاوره، پژوهش مدیریت

سوابق اجرایی:
رئیس کمیته آموزش و پژوهش-انجمن مدیریت ایران(از سال 93 تا کنون)
عضو هیئت رئیسه کمیته تخصصی توسعه-انجمن منابع انسانی ایران(از سال 92 تا کنون)
رئیس کل آموزش و توسعه مدیران-شرکت ایران خودرو به مدت 5 سال(تا سال 1392)  
رئیس آموزش و پژوهش مرکز علمی و کاربردی ایران خودرو-به مدت شش ماه
مدیر مهندسی تولید-شرکت مهرکام پارس-به مدت یک سال
مدیرعامل شرکت دانش بنیان راهبری صنایع ایواز مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به مدت 2 سال


عضویت در انجمن ها:

عضو انجمن مدیریت ایران از سال 93

عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران از سال 91

عضو انجمن علمی آموزش و توسعه

عضو انجمن کیفیت ایران

عضو انجمن مهندسین شیمی ایران

عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران

ارزیاب:
ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران (از سال 92 تا کنون)
ارزیاب جایزه ملی غذا و دارو (سال 92 و 93)
ارزیاب جایزه ملی تعالی منابع انسانی ایران (از سال 91 تا کنون)
ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه (سال های 93 و 94)
داور جایزه ملی بهره وری ایران(سال 94)

سوابق مشورت و تدریس:

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - کارگاه های آموزشی  تعالی منابع انسانی بر مبنای مدل EFQM(دانشکده نفت)
شرکت ملی گاز ایران - کارگاه آموزش رهبری و کار تیمی
شرکت کرمان موتور-کارگاه های آموزشی توسعه مهارت های رهبری
وزارت کار و امور اجتماعی- کارگاه های آموزشی رهبری ویژه سرپرستان صنایع
جهاد دانشگاهی-دانشگاه تهران- بازاریابی و فروش-منابع انسانی-رهبری سازمانی
شهرداری تهران(مناطق 22 گانه)-کارگاه های آموزشی تعالی آموزش و توسعه-دی ماه 94
بانک صادرات ایران-کارگاه های بهسازی سازمان -زمستان 94

دانشگاه جامع علمی و کاربردی- دروس بازاریابی و فروش، اصول مدیریت
شرکت های خصوصی - کارگاه های آموزش بازاریابی
شرکت های خصوصی - کارگاه های آموزشی رهبری سازمانی
شرکت های خصوصی- مشاور بازاریابی
شرکتهای خصوصی- مشاور منابع انسانی
شرکت های خصوصی- تهیه و تدوین سند استراتژی
و ....

 

عزیز میردارعزیز میردار

 

کارشناس و مشاور سیستم های مدیریت منابع انسانی

عضو هیات رییسه کمیته توسعه منابع انسانی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران